Organizacja roku szkolnego

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

- KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

> więcej

Ważne informacje

- w dniu 14. 01. 2015 r. (środa) godz. 17.00 zapraszamy Rodziców klas I TF - IV TF na Zebranie podsumowujące semestr I  

Szkoła

Niepubliczne Technikum Usługowe o Profilu Fryzjerskim to szkoła:

 

 

- otwarta na potrzeby ucznia,

 

- przyjazna, dająca szeroki spojrzenie na świat, siebie i swoje nieograniczone możliwości,

 

- w której pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie przygotowująca nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 

- w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną,

 

- w której panuje kameralna atmosfera, a małe kilkuosobowe klasy sprawiają, że szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną ,ale także miejsce dialogu między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 

- w której komfortowe warunki umożliwiają indywidualizację procesu nauczania,

 

- w której po ukończeniu nauki i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędziesz tytuł technika usług fryzjerskich.