Organizacja roku szkolnego

PLAN ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

- KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

> więcej

Ważne informacje

 

- 10 listopada br. (poniedziałek) - wolny od zajęć szkolnych 

 

- w dniu 05. 11. 2014 r. (środa) godz. 17.00 zapraszamy Rodziców klas I TF - IV TF na Dzień Otwarty 

 

- od 1 sierpnia 2014 r. - opłaty prosimy regulować przelewem na konto ZDZ

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytułem: technikum, Imię i nazwisko ucznia, opłata za m-c:..........

 

- lub w Kasie ZDZ (pok. 103, I piętro)

Kasa jest czynna:
poniedziałek 12.00 – 14.00
środa 12.00 – 14.00
piątek 12.00 – 14.00

 

 

Szkoła

Niepubliczne Technikum Usługowe o Profilu Fryzjerskim to szkoła:

 

 

- otwarta na potrzeby ucznia,

 

- przyjazna, dająca szeroki spojrzenie na świat, siebie i swoje nieograniczone możliwości,

 

- w której pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie przygotowująca nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

 

- w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną,

 

- w której panuje kameralna atmosfera, a małe kilkuosobowe klasy sprawiają, że szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną ,ale także miejsce dialogu między nauczycielami, uczniami i rodzicami,

 

- w której komfortowe warunki umożliwiają indywidualizację procesu nauczania,

 

- w której po ukończeniu nauki i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędziesz tytuł technika usług fryzjerskich.